irtidat

irsaliye

Arapça rsl kökünden gelen irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

irşat

Arapça rşd kökünden gelen irşād إرشاد z "yol gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

irtibat

Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtica

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtical

Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtidat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
ol kavm mürtedd olup ḳatlleri ḥalāl ve zamān-ı irtidādda taḥsīl olunan mālları guzāta mubāḥ olur

Köken

Arapça rdd kökünden gelen irtidād إرتداد z "dinden dönme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ret maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mürted


04.02.2018
irtifa

Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "yüksekte olma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifak

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رفق z "eşlik etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtihal

Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رَحَلَ z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtikâp

Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç) işleme veya üstlenme, (tavır) gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "üstüne bindi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtişa

Arapça rşw kökünden gelen irtişāˀ إرتشاء z "rüşvet alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا z "rüşvet verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.