irtibat

irrasyonel

Fransızca irrationel "aklî olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rationalis sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

irredantizm

Fransızca irrédentisme "yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen irredentismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca (terra) irredenta "kurtarılmamış (topraklar)" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince redimere, redempt- "geri almak, kurtarmak" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince emere, empt- "almak" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁em- (*em-) "almak" biçiminden evrilmiştir.

irs

Arapça wrs̠ kökünden gelen irṯ إرث z "varis olma, miras edinme, miras olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiili ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük İbranice yrş kökünden gelen yarūşa יְרוּשׂה z "miras" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

irsaliye

Arapça rsl kökünden gelen irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

irşat

Arapça rşd kökünden gelen irşād إرشاد z "yol gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

irtibat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]

Köken

Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için rapt maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

irtibat kurmak, irtibat subayı, irtibatlamak, irtibatlandırmak, irtibatlı


03.11.2014
irtica

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtical

Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtidat

Arapça rdd kökünden gelen irtidād إرتداد z "dinden dönme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifa

Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "yüksekte olma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifak

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رفق z "eşlik etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.