irtişa

irtidat

Arapça rdd kökünden gelen irtidād إرتداد z "dinden dönme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifa

Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "yüksekte olma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifak

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رفق z "eşlik etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtihal

Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رَحَلَ z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtikâp

Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç) işleme veya üstlenme, (tavır) gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "üstüne bindi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtişa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
irtişā: rişvet.

Köken

Arapça rşw kökünden gelen irtişāˀ إرتشاء z "rüşvet alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا z "rüşvet verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için rüşvet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mürteşi


01.08.2014
is

Eski Türkçe ış "duman kokusu, duman izi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ıdı- veya yıdı- "pis kokmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

isabet

Arapça ṣwb kökünden gelen iṣāba(t) إصابة z "yerini bulma, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صاب z "hedefi buldu, yerinde ve uygun idi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

isale

Arapça syl kökünden gelen isāla(t) إسالة z "akıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "aktı" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ishal

Arapça shl kökünden gelen ishāl إسهال z "1. yumuşatma, gevşetme, kolaylama, 2. bağırsakları gevşetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahala سَهَلَ z "yumuşadı, gevşedi, akıcı hale geldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

isilik

Eski Türkçe isiglik "sıcaklık, hararet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.