insülin

insektisit

Fransızca ve İngilizce insecticide "böcek öldüren" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince insectum "eklembacaklı" ve Bu sözcük Latince secari "kesmek, bölmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.) Latince +cidus "öldüren" sözcüklerinin bileşiğidir.

insert

İngilizce insert "araya sokulmuş şey, araya sokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen inserere fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince serere, sert- "dizmek, sıralamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

insicam

Arapça scm kökünden gelen insicām إنسجام z "(su) dökülme, dilde akıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacama سجم z "aktı, akıttı, döktü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

insiyak

Arapça swḳ kökünden gelen insiyāḳ إنسياق z "güdülme, iradesi dışında hareket etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa "sevk etti, güttü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

insomnia

Latince insomnia "uykusuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince somnus "uyku" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

insülin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

ensülin [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Ensülin tedavisinden aldığı neticeler

Köken

Fransızca ve İngilizce insuline "pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 De Meyer, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Latince insula "ada" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Fransızca île (< isle), Almanca Insel, İngilizce sland, İtalyanca isola "ada" biçimleri nihai olarak Latinceden türemiştir. Latince sözcük muhtemelen Eski Yunanca nēsos "ada" ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

ensülin

Bu maddeye gönderenler

izole


10.12.2015
inşa

Arapça nşA kökünden gelen inşāˀ إنشاء z "yaratma, kurma, yapılandırma, kompoze etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inşallah

Arapça in şāˀa-llāh إن شاء الله z "«Allah istesin», dilek deyimi" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça in إن z "ki, dilek kipi edatı" ve Arapça şyA kökünden gelen şāˀa شاء z "istedi, istesin" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir.

inşirah

Arapça şrḥ kökünden gelen inşirāḥ إنشراح z "ferahlık, gönül hoşluğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

intaç

Arapça ntc kökünden gelen intāc إنتاج z "sonuç doğurma, hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nataca نتج z "sonuç doğurdu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

intaniye

Arapça ntn kökünden gelen intān إنتان z "kokuşma, çürüme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça natana نتن z "kokuştu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.