inisiyal

inisiyal

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
ipek gibi ince bir meşinden üstü gümüş ‘insiyal’li gayet şık bir cüzdan

Fr/İng initial başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi Lat initium başlangıç +al°

 inisiye


18.12.2014
inisiye

Fr initié 1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse Lat initiatus [pp.] Lat initiare [f.] başlamak, başlatmak +()t° Lat initium başlangıç Lat in+1 itus/iter [pp.] yol, gidiş +ium Lat ire gitmek, yol almak +()t°