inhibe

infisah

Arapça fsχ kökünden gelen infisāχ إنفساخ z "sakatlanma, çürüme, dağılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "sakatladı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infisal

Arapça fṣl kökünden gelen infiṣāl إنفصال z "ayrılma, ayrışma, bölünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فَصَلَ z "ayırdı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infra+

Fransızca ve İngilizce infra+ "[bileşik adlarda] alt, aşağı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince infra "(edat ve fiil öneki) [bileşik adlarda] alt, aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁n̥dʰér-o-s (*n̥dʰér-o-s) "alt" biçiminden evrilmiştir.

İngiltere

Latince Inglae terra "Avrupa'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince Inglae "Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi" ve Latince terra "toprak, ülke" sözcüklerinin bileşiğidir.

inha

Arapça nhw kökünden gelen inhāˀ إنهاء z "haber verme, kesinleştirme, sona erdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahā نها z "vardı, sona erdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inhibe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tıpta (bir salgıyı) engellemek" [ Milliyet - gazete, 1994]
genç eritrositleri yaşlıların plazmasıyla inhibe ediyoruz

Köken

Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, elde etmek, almak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçede inisyal /i/ ile yazımı İngilizce etkisi gösterir. /Enhibe ve enhibisyon yazımlarına tek tük rastlanmaktadır.

Benzer sözcükler

inhibisyon


19.09.2017
inhidam

Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma, harap olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadama هدم z "yıktı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhilal

Arapça ḥll kökünden gelen inḥilāl إنحلال z "ayrışma, çözülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhiraf

Arapça ḥrf kökünden gelen inḥirāf إنحراف z "sapma, rotadan uzaklaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhisar

Arapça ḥṣr kökünden gelen inḥiṣār إنحصار z "yasaklanma, sınırlandırılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "etrafını çitle çevirdi, kuşattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhitat

Arapça ḥṭṭ kökünden gelen inḥiṭāṭ إنحطاط z "gerileme, güçten düşme, dekadans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṭṭa حطّ z "koydu, indirdi, fiyat düşürdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.