infisah

infak

Arapça nfḳ kökünden gelen infāḳ إنفاق z "harcama, nafaka verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "harcadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infaz

Arapça nfḏ kökünden gelen infāḏ إنفاذ z "sokma, geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infial

Arapça fˁl kökünden gelen infiˁāl إنفعال z "1. etkilenme, alınma, 2. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali, Yunanca páthos karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infilak

Arapça flḳ kökünden gelen infilāḳ إنفلاق z "yarılma, özellikle Hz. Musa'nın denizi yarması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḳa فلق z "yardı, çatlattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infirat

Arapça frd kökünden gelen infirād إنفراد z "yalnızlaşma, tek kalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farada فَرَدَ z "yalnız idi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infisah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "... geçersiz kılınma" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
infisāχ: münfesih, mülga, battal olma, bozulup ayrılma.

Köken

Arapça fsχ kökünden gelen infisāχ إنفساخ z "sakatlanma, çürüme, dağılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "sakatladı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için fesih maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

münfesih


26.08.2014
infisal

Arapça fṣl kökünden gelen infiṣāl إنفصال z "ayrılma, ayrışma, bölünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فَصَلَ z "ayırdı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infra+

Fransızca ve İngilizce infra+ "[bileşik adlarda] alt, aşağı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince infra "(edat ve fiil öneki) [bileşik adlarda] alt, aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁n̥dʰér-o-s (*n̥dʰér-o-s) "alt" biçiminden evrilmiştir.

İngiltere

Latince Inglae terra "Avrupa'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince Inglae "Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi" ve Latince terra "toprak, ülke" sözcüklerinin bileşiğidir.

inha

Arapça nhw kökünden gelen inhāˀ إنهاء z "haber verme, kesinleştirme, sona erdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahā نها z "vardı, sona erdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inhibe

Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, elde etmek, almak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.