inek

indigo

Fransızca ve İngilizce indigo "çivit bitkisi ve boyası ve rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca indigo "Hint'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indicus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen indikós ινδικός z sözcüğünden alıntıdır.

indirge|mek

Türkiye Türkçesi indir- fiilinden Yeni Türkçe +IrgA- ekiyle türetilmiştir.

indis

Fransızca indice "gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen index, indic- sözcüğünden alıntıdır.

individüel

Fransızca individuel "bireysel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen individu sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince individuus "bölünmez olan, atom, birey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dividuus "bölünür" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince dividere, divis- "bölmek" fiilinden türetilmiştir.

indiyum

Yeni Latince indium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1863 Ferdinand Reich ve H. Th. Richter, Alm kimyacılar) Latince sözcük Latince indicus "çivit, indigo" sözcüğünden türetilmiştir.

inek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
ürüŋ esri iŋek buzaġulaçu bolmış [ak benekli inek buzağılayacak olmuş] Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ingek [[dişi kaplumbağa - Oğuzcadır]]

Köken

Eski Türkçe ingek "dişi hayvan, özellikle dişi sığır" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Eski Türkçe ingen "dişi deve", Moğolca ünige(n) "inek".

Benzer sözcükler

ineklemek


01.01.2016
infak

Arapça nfḳ kökünden gelen infāḳ إنفاق z "harcama, nafaka verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "harcadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infaz

Arapça nfḏ kökünden gelen infāḏ إنفاذ z "sokma, geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infial

Arapça fˁl kökünden gelen infiˁāl إنفعال z "1. etkilenme, alınma, 2. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali, Yunanca páthos karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infilak

Arapça flḳ kökünden gelen infilāḳ إنفلاق z "yarılma, özellikle Hz. Musa'nın denizi yarması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḳa فلق z "yardı, çatlattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infirat

Arapça frd kökünden gelen infirād إنفراد z "yalnızlaşma, tek kalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farada فَرَدَ z "yalnız idi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.