indiyum

indifa

Arapça dfˁ kökünden gelen indifāˁ إندفاع z "geri tepilme, savulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دفع z "tepti" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

indigo

Fransızca ve İngilizce indigo "çivit bitkisi ve boyası ve rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca indigo "Hint'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indicus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen indikós ινδικός z sözcüğünden alıntıdır.

indirge|mek

Türkiye Türkçesi indir- fiilinden Yeni Türkçe +IrgA- ekiyle türetilmiştir.

indis

Fransızca indice "gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen index, indic- sözcüğünden alıntıdır.

individüel

Fransızca individuel "bireysel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen individu sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince individuus "bölünmez olan, atom, birey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dividuus "bölünür" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince dividere, divis- "bölmek" fiilinden türetilmiştir.

indiyum
Köken

Yeni Latince indium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1863 Ferdinand Reich ve H. Th. Richter, Alm kimyacılar) Latince sözcük Latince indicus "çivit, indigo" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için indigo maddesine bakınız.

Ek açıklama

Spektrumundaki çivit renginden dolayı.


31.01.2018
inek

Eski Türkçe ingek "dişi hayvan, özellikle dişi sığır" sözcüğünden evrilmiştir.

infak

Arapça nfḳ kökünden gelen infāḳ إنفاق z "harcama, nafaka verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "harcadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infaz

Arapça nfḏ kökünden gelen infāḏ إنفاذ z "sokma, geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

infial

Arapça fˁl kökünden gelen infiˁāl إنفعال z "1. etkilenme, alınma, 2. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali, Yunanca páthos karşılığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

infilak

Arapça flḳ kökünden gelen infilāḳ إنفلاق z "yarılma, özellikle Hz. Musa'nın denizi yarması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḳa فلق z "yardı, çatlattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.