indifa

incir

Farsça ancīr أنجير z "incir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Yunanca angúrion αγγούριον z "1. incir, 2. hıyar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca ánguros άγγουρος z "kapçık, bal peteği" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. I.9) Yunanca sözcük Eski Yunanca ángos άγγος z "1. küçük sıvı kabı, kapçık, 2. bal peteği hücresi" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 7)

inç

İngilizce inch "bir uzunluk birimi, fitin onikide biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce ynce sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince uncia "birim, onikide bir" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir.

ind

Arapça ˁnd kökünden gelen ˁind عِنْد z "yan, nezd, taraf, -e göre, -e nazaran (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

indent

İngilizce indent sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca ve İngilizce indentation "(ısırık gibi) girinti, oyuntu, tipografide bir satırın içerlek dizilmesi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Geç Latince indentare "diş geçirmek, ısırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince dens, dent- "diş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

indie

İngilizce indie "bağımsız film veya müzik yapımcısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce independent "bağımsız" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce dependent "bağımlı" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince dependere "bir şeye asılı olmak, bağlı ve takılı olmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pendere "asılı olmak, sarkmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

indifa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"geri püskürtülme" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
hücūm-i düşmen-i bürc-efken indifāˁ rütbesinden irtifāˁ buldığın göricek [burç-kıran düşmanın hücumunun geri püskürtülme düzeyini aştığını görünce] Yeni Osmanlıca: "... (yanardağ) püskürme" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
indifaatını ortaya saçmaksızın sine sine yanan bir volkan

Köken

Arapça dfˁ kökünden gelen indifāˁ إندفاع z "geri tepilme, savulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دفع z "tepti" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için def1 maddesine bakınız.


21.01.2015
indigo

Fransızca ve İngilizce indigo "çivit bitkisi ve boyası ve rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca indigo "Hint'e ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indicus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen indikós ινδικός z sözcüğünden alıntıdır.

indirge|mek

Türkiye Türkçesi indir- fiilinden Yeni Türkçe +IrgA- ekiyle türetilmiştir.

indis

Fransızca indice "gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen index, indic- sözcüğünden alıntıdır.

individüel

Fransızca individuel "bireysel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen individu sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince individuus "bölünmez olan, atom, birey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dividuus "bölünür" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince dividere, divis- "bölmek" fiilinden türetilmiştir.

indiyum

Yeni Latince indium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1863 Ferdinand Reich ve H. Th. Richter, Alm kimyacılar) Latince sözcük Latince indicus "çivit, indigo" sözcüğünden türetilmiştir.