ince

inan|mak

<< ETü ınan- güvenmek, inanmak ETü *ına- a.a. +In-

inanç

<< ETü ınanç güvenilen kimse, mutemet; bir unvan, vezir ETü ınan- +(In)ç

inat

Ar ˁinād عناد z [#ˁnd fiˁāl msd.] inat etme, keyfi veya sübjektif olma Ar ˁanada عَنَدَ zısrar ve inat etti Ar ˁind عِنْد ztaraf, sübjektif görüş

inayet

Ar ˁināya(t) عناية z [#ˁny fiˁāla(t) msd.] 1. ilgilenme, önemseme, 2. özellikle Allah'ın gösterdiği lütuf Ar ˁanā عنا zilgilendirdi, kaygılandırdı, anlamlı idi

inbisat

Ar inbisāṭ إنبساط z [#bsṭ infiˁāl VII msd.] genleşme, rahatlama, ferahlama Ar basaṭa بسط zyaydı, açtı

ince

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
tonlar yumşak inçge étiglig yaratıġlıġ tilemez kolmaz [yumuşak ince süslü giysiler ve eşyalar istemez, dilemez] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yinçge torku [[ince ipekli kumaş]], yinçge kız [[cariye]], yinçge kişi [[hassas veya dindar kişi]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ince hastalık: sadr illeti. ince saz: keman takımı.

<< ETü inçge/yinçge ince, narin ETü *yinç- küçülmek? daralmak? +gA << ETü *ñin(i)ş-

Not: Karş. ETü yinçür- "boyun eğmek, hizmet etmek", yini- "doğurmak". • Karş. Moğ nimgen "ince". Moğolca sözcük *yinge eşdeğeridir.

Benzer sözcükler: ince hastalık, ince saz, inceden, incelmek, incelik, incelikli, inceltmek, incerek

Bu maddeye gönderenler: incele-, incik, incin-


15.06.2015
incele|mek

TTü ince +lA-

incentive

İng incentive 1. özendirme, teşvik, 2. bir şirket elemanlarına ödül olarak verilen ayni hak veya ödül Lat incentivus coşturan, harekete geçiren, oynatan (müzik) Lat incinere şarkıya katılmak, eşlik etmek +(t)iv° Lat in+1 canere, cant- şarkı söylemek

inci

<< ETü yinçü inci Çin zhēn-zhū 珍珠 z«kıymetli cevher», a.a.

incik

<< OTü inçik/yinçik bacağın ince bölümü, ayak bileği ETü *yinç- daralmak, incelmek +Uk

incil

Ar incīl إنجيل zKuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı Süry ewangiliyon ܐܘܢܓܠܝܘܢ zİsa'nın havarilerince yazılmış hayat hikâyesi EYun euangḗlion ευαγγήλιον z1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a. § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun ángēlos άγγηλος zelçi, haberci (≈ EYun ángaros/angérios a.a. Akad aggaru kraliyet hizmetkârı, ulak, elçi )