inak

imza

Ar imḍāˀ إمضاء z [#mḍy ifˁāl IV msd.] geçirme, icra etme Ar maḍā مَضَا zgeçti, bitti

in cin

Ar ins ū cinn إنس و جنّ zinsan ve cin § Ar ins insan cinsi Ar cinn cin

in|mek

<< ETü en- aşağı inmek, yatmak, yatay olmak

in1

<< ETü in/yin/yın vahşi hayvan yatağı

in2

İng in 1. iç, içeri, içeride, 2. moda olan şey << Ger *in iç (edat) << HAvr *h₁én (*én) a.a.

inak

TTü: "güvenilir kimse, danışman" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
sağda oturan sağ begler, sol kolda oturan sol begler, eşikteki inaklar TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
inak: Türkīde muˁtemen [güvenilir kimse], müsteşar, müşavir [danışman]. YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
inak, dogma = Nass = Dogme

ETü ına- güvenmek +Uk

 inan-

Not: 19. yy'a dek “güvenilen kimse” anlamında arkaizm iken Dil Devrimi döneminde yeni anlam yüklenmiştir.


26.05.2015
inam

Ar inˁām إنعام z [#nˁm ifˁāl IV msd.] nimet sunma, ihsan etme Ar naˁama نَعَمَ zhoşnut oldu, nimetlendi

inan

ETü *ına- güvenmek +In

inan|mak

<< ETü ınan- güvenmek, inanmak ETü *ına- a.a. +In-

inanç

<< ETü ınanç güvenilen kimse, mutemet; bir unvan, vezir ETü ınan- +(In)ç

inat

Ar ˁinād عناد z [#ˁnd fiˁāl msd.] inat etme, keyfi veya sübjektif olma Ar ˁanada عَنَدَ zısrar ve inat etti Ar ˁind عِنْد ztaraf, sübjektif görüş