in1

imtiyaz

Ar imtiyāz إمتياز z [#myz iftiˁāl VIII msd.] seçkin olma, ayrıcalık Ar māza ماز zseçti, ayırdı

imtizaç

Ar imtizāc إمتزاج z [#mzc iftiˁāl VIII msd.] karışma, alışma, uyum sağlama Ar mazaca مزج z(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı

imza

Ar imḍāˀ إمضاء z [#mḍy ifˁāl IV msd.] geçirme, icra etme Ar maḍā مَضَا zgeçti, bitti

in cin

Ar ins ū cinn إنس و جنّ zinsan ve cin § Ar ins insan cinsi Ar cinn cin

in|mek

<< ETü en- aşağı inmek, yatmak, yatay olmak

in1

ETü: "yılan deliği" [ Irk Bitig, <900]
özüm yul intin başımın yul evintin ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arslan yini [aslan yatağı Tilkinin ini ya da herhangi bir yırtıcı hayvanın yatağı da böyle adlandırılır.]]

<< ETü in/yin/yın vahşi hayvan yatağı

Not: ETü én "yatık, yatay ölçü" sözcüğüyle irtibatlandırmak cazip görünse de, fonetik açıdan güçtür.


10.12.2015
in2

İng in 1. iç, içeri, içeride, 2. moda olan şey << Ger *in iç (edat) << HAvr *h₁én (*én) a.a.

inak

ETü ına- güvenmek +Uk

inam

Ar inˁām إنعام z [#nˁm ifˁāl IV msd.] nimet sunma, ihsan etme Ar naˁama نَعَمَ zhoşnut oldu, nimetlendi

inan

ETü *ına- güvenmek +In

inan|mak

<< ETü ınan- güvenmek, inanmak ETü *ına- a.a. +In-