inşallah

insicam

Arapça scm kökünden gelen insicām إنسجام z "(su) dökülme, dilde akıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacama سجم z "aktı, akıttı, döktü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

insiyak

Arapça swḳ kökünden gelen insiyāḳ إنسياق z "güdülme, iradesi dışında hareket etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa "sevk etti, güttü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

insomnia

Latince insomnia "uykusuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince somnus "uyku" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

insülin

Fransızca ve İngilizce insuline "pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 De Meyer, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Latince insula "ada" sözcüğünden türetilmiştir.

inşa

Arapça nşA kökünden gelen inşāˀ إنشاء z "yaratma, kurma, yapılandırma, kompoze etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inşallah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
inşāallah kim Çalap rūzī kıla

Köken

Arapça in şāˀa-llāh إن شاء الله z "«Allah istesin», dilek deyimi" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça in إن z "ki, dilek kipi edatı" ve Arapça şyA kökünden gelen şāˀa شاء z "istedi, istesin" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için şey, Allah maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

maşallah


15.07.2015
inşirah

Arapça şrḥ kökünden gelen inşirāḥ إنشراح z "ferahlık, gönül hoşluğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

intaç

Arapça ntc kökünden gelen intāc إنتاج z "sonuç doğurma, hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nataca نتج z "sonuç doğurdu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

intaniye

Arapça ntn kökünden gelen intān إنتان z "kokuşma, çürüme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça natana نتن z "kokuştu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inter+

Latince inter "bir şeyin içinde veya birkaç şeyin arasında olmayı bildiren edat ve önek" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én-tero-s (*én-tero-s) biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én (*én) kökünden türetilmiştir.

interaktif

İngilizce interactive "etkileşimli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce interact "etkileşmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince inter "içindelik veya karşılıklılık bildiren edat" ve Latince agere,act- "etmek, eylemek" sözcüklerinin bileşiğidir.