imza

imsak

Ar imsāk إمساك z [#msk ifˁāl IV msd.] tutma, tutumluluk, oruç tutma Ar masaka مسك ztuttu

imtihan

Ar imtiḥān إمتحان z [#mḥn iftiˁāl VIII msd.] zahmet çekme, sınav Ar maḥana محنة zsınadı

imtina

Ar imtināˁ إمتناع z [#mnˁ iftiˁāl VIII msd.] kendini tutma, nefsini sakınma Ar manaˁa مَنَعَ zmen etti, yasakladı

imtiyaz

Ar imtiyāz إمتياز z [#myz iftiˁāl VIII msd.] seçkin olma, ayrıcalık Ar māza ماز zseçti, ayırdı

imtizaç

Ar imtizāc إمتزاج z [#mzc iftiˁāl VIII msd.] karışma, alışma, uyum sağlama Ar mazaca مزج z(bir şeyi bir şeyle) karıştırdı

imza

"infaz, yürürlüğe koyma" [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
hûkm-i şerˁî imzâsında hadsüz kavî idi "... bir belgeyi adıyla tasdik etme" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
imzā: geçürmek, infāz. Facere ut transeat & penetret. Usitatè subscriptio nominis in literis, decretis etc. (...) imzālamak: Subscribere.

Ar imḍāˀ إمضاء z [#mḍy ifˁāl IV msd.] geçirme, icra etme Ar maḍā مَضَا zgeçti, bitti

 mazi

Not: Karş. konfirme. Asli anlamı "bir hükme veya belgeye adını yazarak geçerliğini tasdik etme" şeklindedir.

Benzer sözcükler: imzacı, imzalamak, imzalanmak, imzalatmak, imzasız

Bu maddeye gönderenler: mümzi


07.03.2021
in cin

Ar ins ū cinn إنس و جنّ zinsan ve cin § Ar ins insan cinsi Ar cinn cin

in|mek

<< ETü en- aşağı inmek, yatmak, yatay olmak

in1

<< ETü in/yin/yın vahşi hayvan yatağı

in2

İng in 1. iç, içeri, içeride, 2. moda olan şey << Ger *in iç (edat) << HAvr *h₁én (*én) a.a.

inak

ETü ına- güvenmek +Uk