imam

ima

Ar īmāˀ ايماء z [#wmA ifˁāl IV msd.] 1. mimikle işaret etme, 2. işaret, mimik Ar awmaˀa [IV f.] işaret etti, ima etti

imaj

Fr image resim, suret, görüntü Lat imago, imagin- a.a. HAvr *h₂ei̯m- (*ai̯m-) kopya, suret

imajinasyon

Fr imagination zihninde canlandırma, hayal Lat imaginari zihninde canlandırmak, hayal etmek +(t)ion Lat imago, imagin- resim, suret

imal

Ar iˁmāl إعمال z [#ˁml ifˁāl IV msd.] işe koşma, işler hale getirme Ar ˁamala عمل zişledi

imale

Ar imāla(t) إمالة z [#myl ifˁāla(t) IV msd.] 1. eğme, meyil verme, 2. şiirde bir heceyi uzatarak okuma Ar māla مال zeğildi, meyletti

imam

"Muhammed" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
her ki imām-ıla birlik eyledi dürüst / ol varısar ḥażrete çālāk ü cüst "Ali" [Hat 1521]
Bu Hatayī der ezelden men imāmıŋ kuliyem / Ey imām-ı ḥaḳḳ ˁAliyyül murteżāsından meded. imam bayıldı [ Mehmed Kâmil, Melceü't-Tabbahīn, 1844]
imam bayıldı [bir patlıcan yemeği]

Ar imām إمام z [#Amm fiˁāl ] önde duran, önder, namazda öncülük eden Ar amma أمّ zgitti, vardı, önden gitti

Not: Ar ˀamm "ana" ile etimolojik ilişkisi muğlaktır. Türkçe kullanımda 1. "İslami ümmetin reisi, halife, peygamber," 2. özellikle Ehlibeyt yandaşları için, "Hz. Ali ve onun soyundan gelen Şia öncüleri," 3. "namazda cemaatin önünde duran görevli" anlamlarına gelir.

Benzer sözcükler: imam hatip lisesi, imambayıldı, imamet

Bu maddeye gönderenler: imame


12.07.2021
imame

Ar imāma(t) إمامة z [#Amm ifˁāla(t) IV msd.] 1. öncelik, önderlik, imamlık, 2. imam sarığı Ar amma أمّ zönce gitti, önderlik etti

iman

Ar īmān ايمان z [#Amn ifˁāl IV msd.] dine inanma, inançlı olma Ar amana امن zinandı ≈ İbr/Aram āmēn אָמֵן zemin ve sadık olma, amin deme

imar

Ar iˁmār إعمار z [#ˁmr ifˁāl IV msd.] canlandırma, şenlendirme, bayındır kılma Ar ˁamara عَمَرَ zcanlandırdı, şenlendirdi, bayındır kıldı

imaret

Ar ˁimāra(t) عمارة z [#ˁmr fiˁāla(t) mr.] bayındırlık, yapılaşma, kamusal yapı Ar ˁamara عَمَرَ zcan verdi, şenlendirdi

imbat

İt imbatto deniz esintisi (Kaynak: LF sf. §341)<? İt in+1 battere