illuminati

illallah

Arapça illā-llāh إلّاالله z "Allah'tan başka" sözcüğünden alıntıdır.

illegal

Fransızca illégal "yasa dışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen illegalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legalis "yasal" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

illet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, saptı, hasta oldu" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

illiyet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

illiyyin

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilliyyīn عِلِّيِّين z "Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁly kökünden gelen ˁiliyon עֶלְיוֹן z "en yüce, en yüksek" sözcüğünden alıntıdır.

illuminati
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2000]
İlluminati nedir? "Aydınlatıcı" anlamına gelen örgütün kimliği ve künyesiyle ilgili tarafsızca yazılmış kitap çok azdır.

Köken

Latince illuminati "«aydınlatılmışlar», efsanevi bir gizli örgüt" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince illuminatus "aydınlatılmış" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için illüminasyon maddesine bakınız.


30.09.2017
illüminasyon

Fransızca illumination "1. aydınlatma, aydınlanma, 2. minyatürle bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince lumen "ışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

illüzyon

Fransızca illusion "aldatıcı görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illusio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince illudere "alay etmek, oyun oynamak, aldatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludere, lus- "oynamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludus "oyun" biçiminden türetilmiştir.

ilmihal

Arapça ˁilm al-ḥāl علم الحال z "«bugünün ilmi», pratik dini bilgiler derlemesi" sözcüğünden alıntıdır.

ilmik

Orta Türkçe ilŋik "düğüm" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ilin- "takılmak, ilişmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

ilmühaber

Arapça ˁilm ū χabar علم و خبر z "bilgi ve haber" deyiminden alıntıdır.