illiyyin

illa

Arapça illā إلّا z "ama, bundan başka, hariç (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça in إن z "ilgi edatı, ki" ve Arapça لا z "değil" sözcüklerinin bileşiğidir.

illallah

Arapça illā-llāh إلّاالله z "Allah'tan başka" sözcüğünden alıntıdır.

illegal

Fransızca illégal "yasa dışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen illegalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legalis "yasal" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

illet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, saptı, hasta oldu" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

illiyet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

illiyyin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
can maḳāmı gökde ˁilliyyīn-dürür

Köken

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilliyyīn عِلِّيِّين z "Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁly kökünden gelen ˁiliyon עֶלְיוֹן z "en yüce, en yüksek" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.


23.09.2017
illuminati

Latince illuminati "«aydınlatılmışlar», efsanevi bir gizli örgüt" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince illuminatus "aydınlatılmış" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

illüminasyon

Fransızca illumination "1. aydınlatma, aydınlanma, 2. minyatürle bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince lumen "ışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

illüzyon

Fransızca illusion "aldatıcı görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illusio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince illudere "alay etmek, oyun oynamak, aldatmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludere, lus- "oynamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludus "oyun" biçiminden türetilmiştir.

ilmihal

Arapça ˁilm al-ḥāl علم الحال z "«bugünün ilmi», pratik dini bilgiler derlemesi" sözcüğünden alıntıdır.

ilmik

Orta Türkçe ilŋik "düğüm" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ilin- "takılmak, ilişmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.