illiyet

ilkel

Türkiye Türkçesi ilk sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

illa

Arapça illā إلّا z "ama, bundan başka, hariç (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça in إن z "ilgi edatı, ki" ve Arapça لا z "değil" sözcüklerinin bileşiğidir.

illallah

Arapça illā-llāh إلّاالله z "Allah'tan başka" sözcüğünden alıntıdır.

illegal

Fransızca illégal "yasa dışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen illegalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legalis "yasal" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

illet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, saptı, hasta oldu" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

illiyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "nedensellik, sebep-sonuç ilişkisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
inkılap ideolojisi ise bu değişmelerin illiyet ve kaniiyetlerinin izahı olduğuna göre

Köken

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için illet maddesine bakınız.

Ek açıklama

20. yy'da uydurulmuş Yeni Osmanlıca felsefe terimidir.


23.09.2017
illiyyin

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilliyyīn عِلِّيِّين z "Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁly kökünden gelen ˁiliyon עֶלְיוֹן z "en yüce, en yüksek" sözcüğünden alıntıdır.

illuminati

Latince illuminati "«aydınlatılmışlar», efsanevi bir gizli örgüt" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince illuminatus "aydınlatılmış" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

illüminasyon

Fransızca illumination "1. aydınlatma, aydınlanma, 2. minyatürle bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince lumen "ışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

illüzyon

Fransızca illusion "aldatıcı görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illusio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince illudere "alay etmek, oyun oynamak, aldatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludere, lus- "oynamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludus "oyun" biçiminden türetilmiştir.

ilmihal

Arapça ˁilm al-ḥāl علم الحال z "«bugünün ilmi», pratik dini bilgiler derlemesi" sözcüğünden alıntıdır.