illallah

ilk

<< ETü ilki/ilk nispeten uzaktaki, önceki, eski

ilkah

Ar ilḳāḥ إلقاح z [#lḳḥ ifˁāl IV msd.] dölleme Ar laḳaḥa dölledi

ilke

TTü ilk +A

ilkel

TTü ilk +Al

illa

Ar illā إلّا zama, bundan başka, hariç (edat) § Ar in إن zilgi edatı, ki Ar لا zdeğil

illallah

[ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Basatuŋ diline bu geldi kim lā ilāhe illāllāh Muhammedün resūlullāh dedi. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
illāllāh: 'la havle ve la kuvvete illāllāh' [Allahtan başka güç ve kudret yoktur] muhtasarı, elverir, yandım elinden, nedir bu çektiğim gibi.

Ar illā-llāh إلّاالله zAllah'tan başka

 illa, Allah

Not: Deyimin aslı "Allah'tan başka çare yok" anlamındadır.


14.11.2019
illegal

Fr illégal yasa dışı Lat illegalis a.a. Lat in+2 legalis yasal

illet

Ar ˁilla(t) عِلّة z [#ˁll fiˁla(t) mr.] 1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, saptı, hasta oldu

illiyet

Ar ˁilla(t) عِلّة z [#ˁll] 1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey +īya(t)2

illiyyin

Ar ˁilliyyīn عِلِّيِّين z [#ˁlw] Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı? İbr ˁiliyon עֶלְיוֹן z [#ˁly] en yüce, en yüksek

illuminati

Lat illuminati [çoğ.] «aydınlatılmışlar», efsanevi bir gizli örgüt Lat illuminatus [pp.] aydınlatılmış Lat illuminare aydınlatmak +()t°