illa

ilişki

≈ TTü ilişik temas, alaka TTü iliş- +gU

ilk

<< ETü ilki/ilk nispeten uzaktaki, önceki, eski

ilkah

Ar ilḳāḥ إلقاح z [#lḳḥ ifˁāl IV msd.] dölleme Ar laḳaḥa dölledi

ilke

TTü ilk +A

ilkel

TTü ilk +Al

illa

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ˁāşıḳ olmayan kişinüŋ cānı yok / küfri ögüş illā hīç īmānı yok [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
pādişāh-i ˁālem-penāh hażretleri ile giderüz ve illā gitmezüz [başka türlü gitmeyiz]

Ar illā إلّا zama, bundan başka, hariç (edat) § Ar in إن zilgi edatı, ki Ar لا zdeğil

 

Not: Esasen "+den başka" anlamında edat iken, Türkçede "başka türlü olmaz" anlamında zarf işlevi kazanmıştır. Özgün anlamı illallah deyiminde korunmuştur.

Bu maddeye gönderenler: illallah


08.06.2015
illallah

Ar illā-llāh إلّاالله zAllah'tan başka

illegal

Fr illégal yasa dışı Lat illegalis a.a. Lat in+2 legalis yasal

illet

Ar ˁilla(t) عِلّة z [#ˁll fiˁla(t) mr.] 1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, saptı, hasta oldu

illiyet

Ar ˁilla(t) عِلّة z [#ˁll] 1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey +īya(t)2

illiyyin

Ar ˁilliyyīn عِلِّيِّين z [#ˁlw] Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı? İbr ˁiliyon עֶלְיוֹן z [#ˁly] en yüce, en yüksek