illüminasyon

illegal

Fransızca illégal "yasa dışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen illegalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legalis "yasal" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

illet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arız olan şey, başa gelen şey, 2. arıza, hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, saptı, hasta oldu" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

illiyet

Arapça ˁll kökünden gelen ˁilla(t) عِلّة z "1. arıza, kusur, 2. sebep, bir şeye yol açan şey" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

illiyyin

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilliyyīn عِلِّيِّين z "Kuran'da geçen bir sözcük, cennetin bir vasfı?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁly kökünden gelen ˁiliyon עֶלְיוֹן z "en yüce, en yüksek" sözcüğünden alıntıdır.

illuminati

Latince illuminati "«aydınlatılmışlar», efsanevi bir gizli örgüt" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince illuminatus "aydınlatılmış" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

illüminasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bezeme" [ Milliyet - gazete, 1959]
Kaligrafi ve İllüminasyonun 1000 Yılı adile bir sergi düzenlenmiştir.

Köken

Fransızca illumination "1. aydınlatma, aydınlanma, 2. minyatürle bezeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illuminare "aydınlatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince lumen "ışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için lümen maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

illüminatör, illümine

Bu maddeye gönderenler

illuminati


29.09.2017
illüzyon

Fransızca illusion "aldatıcı görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illusio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince illudere "alay etmek, oyun oynamak, aldatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludere, lus- "oynamak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ludus "oyun" biçiminden türetilmiştir.

ilmihal

Arapça ˁilm al-ḥāl علم الحال z "«bugünün ilmi», pratik dini bilgiler derlemesi" sözcüğünden alıntıdır.

ilmik

Orta Türkçe ilŋik "düğüm" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ilin- "takılmak, ilişmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

ilmühaber

Arapça ˁilm ū χabar علم و خبر z "bilgi ve haber" deyiminden alıntıdır.

iltibas

Arapça lbs kökünden gelen iltibās إلتباس z "bulaşma, bulanıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labasa لبس z "kardı, kattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.