ilik1

ilgeç

TTü il- bağlamak +(g)Aç

ilgi

ETü il- yanına varma, tutma +gU

ilginç

YTü ilgi +(In)ç

ilhak

Ar ilḥāḳ إلحاق z [#lḥḳ ifˁāl IV msd.] katma, bağlama, ekleme

ilham

Ar ilhām إلهام z [#lhm ifˁāl IV msd.] 1. yutma, yiyip bitirme, 2. içe doğma, insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin Ar lahama لهم zyuttu, tüketti, (yangın) yakıp bitirdi

ilik1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ilik [[kemik iliği - Oğuzca. Diğer Türkler buna yilik der.]] TTü: "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
ilik: Gayet güzel, enfes, aliyülalâ, fevakalade.

<< ETü ilik/yilik kemik iliği

Benzer sözcükler: ilik gibi


09.09.2017
ilik2

<< OTü-KT ilkik/ilik düğme iliği ETü/TTü ilik-/il- takılmak, tutmak +Uk

ilim

Ar ˁilm عِلْم z [#ˁlm fiˁl ] bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim Ar ˁalama عَلَمَ zbildi, anladı, iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı

ilinek

TTü ilin- +(g)Ak TTü il- +In-

ilinti

TTü ilin- +(In)tI

iliş|mek

<< ETü iliş- (iki şey bir birine) takışmak, tutuşmak, kapışmak ETü il- takılmak, tutmak +Iş-