iliş|mek

ilik1

<< ETü ilik/yilik kemik iliği

ilik2

<< OTü-KT ilkik/ilik düğme iliği ETü/TTü ilik-/il- takılmak, tutmak +Uk

ilim

Ar ˁilm عِلْم z [#ˁlm fiˁl ] bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim Ar ˁalama عَلَمَ zbildi, anladı, iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı

ilinek

TTü ilin- +(g)Ak TTü il- +In-

ilinti

TTü ilin- +(In)tI

iliş|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ékki neŋ birle ilişdi [iki şey birbirine takıldı], ol meniŋ birle topık ilişdi [o benimle topuk takıştı (boy ölçüştü)] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
yaġusa çerigke ilişse eri [düşman eri orduyla kapışsa]

<< ETü iliş- (iki şey bir birine) takışmak, tutuşmak, kapışmak ETü il- takılmak, tutmak +Iş-

 il-

Not: Kısmen TTü 19. yy'a dek kullanımda kalan ilmek basit fiilinin anlamını yüklenmiştir.

Benzer sözcükler: ilişik, iliştirmek

Bu maddeye gönderenler: ilişki


30.09.2017
ilişki

≈ TTü ilişik temas, alaka TTü iliş- +gU

ilk

<< ETü ilki/ilk nispeten uzaktaki, önceki, eski

ilkah

Ar ilḳāḥ إلقاح z [#lḳḥ ifˁāl IV msd.] dölleme Ar laḳaḥa dölledi

ilke

TTü ilk +A

ilkel

TTü ilk +Al