iletişim

ilen|mek

<< ETü ilen- ayıplamak, sitem etmek

ilenç

<< ETü ilenç serzeniş, sitem, lanet ETü ilen- +(In)ç

ileri

<< ETü ilgerü öne doğru, doğu ETü *il ? +(g)ArU <<? ETü al-

ilet|mek

<< ETü élt-/élet- götürmek, taşımak

ileti

TTü ilet- +I(g)

iletişim

YTü: "mükâleme, Fr communication karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1971]
Bu iletişim kurulmadığı için halk, sömürüldüğünün farkına varmamıştır.

YTü *iletiş- +Im TTü ilet-

 ilet-

Benzer sözcükler: iletişim aracı, iletişim fakültesi, iletişimsel


14.01.2015
iletken

TTü ilet- +(g)An

ilga

Ar ilġāˀ إلغاء z [#lġw ifˁāl IV msd.] boş ve geçersiz kılma, lağvetme Ar laġā لغا zboş ve geçersiz idi

ilgeç

TTü il- bağlamak +(g)Aç

ilgi

ETü il- yanına varma, tutma +gU

ilginç

YTü ilgi +(In)ç