ilenç

ilçe

Türkiye Türkçesi il "ülke, diyar" sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

ile

Eski Türkçe birle veya bile "ile, beraber (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

ilek

Orta Türkçe yilek "yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

ilelebet

Arapça ilā'l-abad إلا البد z "ebede kadar, ebediyen" sözcüğünden alıntıdır.

ilen|mek

Eski Türkçe ilen- "ayıplamak, sitem etmek" fiilinden evrilmiştir.

ilenç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ilenç/ılenç: taˁyīr ...

Köken

Eski Türkçe ilenç "serzeniş, sitem, ayar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ilen- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ilen- maddesine bakınız.


28.12.2015
ileri

Eski Türkçe ilgerü "öne doğru, doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *il "?" biçiminden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe al- fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ilet|mek

Eski Türkçe élt- veya élet- "götürmek, taşımak" fiilinden evrilmiştir.

ileti

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

iletişim

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *iletiş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden türetilmiştir.

iletken

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.