ilahiyat

ilâ2

Arapça ˁlw kökünden gelen iˁlāˀ إعلاء z "yükseltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilaç

Arapça ˁlc kökünden gelen ˁilāc علاج z "ilaç, derman" sözcüğünden alıntıdır.

ilah

Arapça Alh kökünden gelen ilāh إلاه z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice Alh kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelāh אֱלׇהּ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice Al kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelōah אֱלוֹהַּ z sözcüğünden alıntıdır.

ilahe

Arapça ilāha(t) "dişi tanrı, tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilāh "tanrı" sözcüğünün fiilidir.

ilahi

Arapça ilāhī إلاهى z "tanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

ilahiyat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ilāhiyāt: felsefenin ulūhiyetden ve ulūhiyete müteallik meselelerden bahs eden kısmı

Köken

Arapça ilāhī "tanrıya dair" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ilah maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca théologie karşılığı olarak türetilmiş Yeni Osmanlıca terimdir.


07.11.2014
ilam

Arapça ˁlm kökünden gelen iˁlām إعلام z "bildirme, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁlama أَعْلَمَ z "bildirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (IV) fiilidir.

ilan

Arapça ˁln kökünden gelen iˁlān إعلان z "duyurma, açığa çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilanihaye

Arapça ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية z "sonuna kadar" sözcüğünden alıntıdır.

ilave

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilāwa(t) علاوة z "1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا z "yüksek veya üstün idi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ilçe

Türkiye Türkçesi il "ülke, diyar" sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.