ilahe

il|mek

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak

ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

ilaç

Ar ˁilāc علاج z [#ˁlc fiˁāl msd.] ilaç, derman

ilah

Ar ilāh إلاه z [#Alh] tanrı Aram ˀelāh אֱלׇהּ z [#Alh] a.a. İbr ˀelōah אֱלוֹהַּ z [#Al] a.a.

ilahe

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
aydı: ˁİsā ilāh turur, anası ilāhe turur.

Ar ilāha(t) [f.] dişi tanrı, tanrıça Ar ilāh tanrı

 ilah


17.08.2017
ilahi

Ar ilāhī إلاهى ztanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)

ilahiyat

Ar ilāhī tanrıya dair +āt

ilam

Ar iˁlām إعلام z [#ˁlm ifˁāl IV msd.] bildirme, bildiri Ar aˁlama أَعْلَمَ z [IV f.] bildirdi Ar ˁalama عَلَمَ zbildi

ilan

Ar iˁlān إعلان z [#ˁln ifˁāl IV msd.] duyurma, açığa çıkarma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

ilanihaye

Ar ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية zsonuna kadar