ihtiyar

ihtisap

Ar iḥtisāb إحتساب z [#ḥsb iftiˁāl VIII msd.] sayma, hesap etme, hesaba katma Ar ḥasaba hesap etti

ihtisas

Ar iχtiṣāṣ إختصاص z [#χṣṣ iftiˁāl VIII msd.] seçkinleşme, seçilmişlik Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

ihtişam

Ar *iḥtişām إحتشام z [#ḥşm iftiˁāl VIII msd.] Ar ḥaşam حشم zmaiyet, hizmetçiler

ihtiva

Ar iḥtiwāˀ إحتواء z [#ḥwy iftiˁāl VIII msd.] toplama, kapsama, içerme Ar ḥawā حوا ztopladı

ihtiyaç

Ar iḥtiyāc إحتياج z [#ḥwc iftiˁāl VIII msd.] gereksinme Ar ḥāca حاج zgerekti

ihtiyar

"seçme ... seçkin" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cevr ü mihnet iχtiyār etmiş idi [zahmet ve sıkıntı seçmiş idi] (...) naḳṣını bilmekle oldı iχtiyār [eksikliğini bilmekle seçkinleşti] "... seçim" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Bu yigit senüŋ sarayuŋa iχtiyārıla [kendi seçimiyle] girmedi. Anı ben zōrıla getürdim. "... yaşlı kişi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ıχtiyār turcicè sumitur pro senex, annosus [halk dilinde "yaşlı kişi" anlamında kullanılır] (...) ıχtiyārlık: Senectus. (...) ıχtiyārlanmak: Senescere. ıχtiyārlanmış: Senex factus.

Ar iχtiyār إختيار z [#χyr iftiˁāl VIII msd.] 1. (masdar) seçme, seçim, seçme yeteneği, özgür irade, 2. (sıfat) seçkin, hayırlı Ar χāra خَارَ zseçti, tercih etti

 hayır

Not: Türkçedeki özel kullanımı, "seçkin kişi, hayırlı kişi" anlamından türemiştir. • İhtiyar heyeti deyimi “seçim kurulu” anlamındadır.

Benzer sözcükler: gayri ihtiyarî, ihtiyarî, ihtiyarlamak, ihtiyarlık

Bu maddeye gönderenler: muhtar


24.04.2015
ihtiyat

Ar iḥtiyāṭ إحتياط z [#ḥwṭ iftiˁāl VIII msd.] kuşanma, tedbirli olma Ar ḥāṭa حَاطَ zkuşattı

ihtiyoloji

İng ichthyology Fr ichtyologie balık bilimi EYun iχthýs ἰχθύς zbalık

ihvan

Ar iχwān إخوان z [#Aχw fiˁlān çoğ.] kardeşler Ar أخ z [t.] kardeş

ihya

Ar ihyāˀ إحياء z [#hyy ifˁāl IV msd.] can verme, diriltme Ar ḥayya حيَّ zcanlı idi, dirildi

ihzar

Ar iḥḍār إحضار z [#ḥḍr ifˁāl IV msd.] hazır etme, huzura getirme Ar ḥaḍara حضر zhazır idi, şimdi ve burada idi