ihtiraz

ihtimal

Ar iḥtimāl إحتمال z [#ḥml iftiˁāl VIII msd.] 1. götürme, taşıma, yüklenme, 2. (hukukta) kabul edilebilirlik, (mantıkta) olabilirlik Ar ḥamala حَمَلَ zgötürdü, taşıdı

ihtimam

Ar ihtimām إهتمام z [#hmm iftiˁāl VIII msd.] önemseme, özen gösterme Ar hamma هَمَّ zkaygılandı, önemsedi

ihtira

Ar iχtirāˁ إختراع z [#χrˁ iftiˁāl VIII msd.] bulma, yaratma, kurma, icat etme Ar aχtaraˁa [VIII f.] buldu, yarattı

ihtiram

Ar iḥtirām إحترام z [#ḥrm iftiˁāl VIII msd.] hürmet etme, saygı gösterme Ar ḥarama حَرَمَ zyasakladı

ihtiras

Ar iḥtirāṣ إحتراص z [#ḥrṣ iftiˁāl VIII msd.] şiddetle isteme, arzulama Ar ḥaraṣa حرص zşiddetle istedi, arzuladı

ihtiraz

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
bunlar ẓarūrīdür ki ādem bunlardan ıhtirāz idüp sakınsa olmaz, elbette gelür

Ar iḥtirāz إحتراز zkaçınma, kendini koruma Ar ḥaraza حَرَزَ zsakladı, korudu


21.05.2015
ihtisap

Ar iḥtisāb إحتساب z [#ḥsb iftiˁāl VIII msd.] sayma, hesap etme, hesaba katma Ar ḥasaba hesap etti

ihtisas

Ar iχtiṣāṣ إختصاص z [#χṣṣ iftiˁāl VIII msd.] seçkinleşme, seçilmişlik Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

ihtişam

Ar *iḥtişām إحتشام z [#ḥşm iftiˁāl VIII msd.] Ar ḥaşam حشم zmaiyet, hizmetçiler

ihtiva

Ar iḥtiwāˀ إحتواء z [#ḥwy iftiˁāl VIII msd.] toplama, kapsama, içerme Ar ḥawā حوا ztopladı

ihtiyaç

Ar iḥtiyāc إحتياج z [#ḥwc iftiˁāl VIII msd.] gereksinme Ar ḥāca حاج zgerekti