ihtimal

ihtikâr

Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "(özellikle buğdayda) stokçuluk veya istifçilik yapma, fiyat artışı beklentisiyle gıda maddesini stokta tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakara حكر z "stokçuluk yaptı, buğdayı elinde tuttu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥākar חכר z "kiralama, özellikle buğday cinsinden ödenen arazi kirası" fiilinden alıntıdır.

ihtilaç

Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma, spazm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "kıvrandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilaf

Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilal

Arapça χll kökünden gelen iχtilāl إختلال z "bozulma, fesat, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilat

Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خَلَطَ z "kardı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
uşbu sözüŋ eger iḥtimāl-i muḥāl degüldür ve anuŋ taṣavvurı ˁaḳla sığar [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ne bildügine ıḥtimāl-i zevāl var, ve ne de ˁilmüŋde taġayyür ü intiḳāl var

Köken

Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "1. götürme, taşıma, yüklenme, 2. (hukukta) kabul edilebilirlik, (mantıkta) olabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "götürdü, taşıdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ihtimal hesabı, ihtimal vermek, ihtimaliyat

Bu maddeye gönderenler

muhtemel


11.05.2021
ihtimam

Arapça hmm kökünden gelen ihtimām إهتمام z "önemseme, özen gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "kaygılandı, önemsedi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtira

Arapça χrˁ kökünden gelen iχtirāˁ إختراع z "bulma, yaratma, kurma, icat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaraˁa "buldu, yarattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥtirām إحترام z "hürmet etme, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiras

Arapça ḥrṣ kökünden gelen iḥtirāṣ إحتراص z "şiddetle isteme, arzulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle istedi, arzuladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiraz

Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraza حَرَزَ z "sakladı, korudu" fiilinden türetilmiştir.