ihtilaf

ihsas

Arapça ḥss kökünden gelen iḥsās إحساس z "hissetme, algılama, sezme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu, kokladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihtar

Arapça χṭr kökünden gelen iχṭār إخطار z "uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "dikildi, aydı, duygu veya düşünceye kapıldı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihtida

Arapça hdy kökünden gelen ihtidāˀ إهتداء z "doğru yola gitme, mec. İslamı kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, uğurladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtikâr

Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "(özellikle buğdayda) stokçuluk veya istifçilik yapma, fiyat artışı beklentisiyle gıda maddesini stokta tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakara حكر z "stokçuluk yaptı, buğdayı elinde tuttu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥākar חכר z "kiralama, özellikle buğday cinsinden ödenen arazi kirası" fiilinden alıntıdır.

ihtilaç

Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma, spazm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "kıvrandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilaf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ˁUlemālar arasında iχtilāf bar, zebīḥ [kurban edilen] İsmāˁil mü ya İshāk mu?

Köken

Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ihtilaflı

Bu maddeye gönderenler

muhtelif


21.09.2017
ihtilal

Arapça χll kökünden gelen iχtilāl إختلال z "bozulma, fesat, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilat

Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خَلَطَ z "kardı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimal

Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "1. yüklenme, yük taşıma, 2. mantıkta olabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "taşıdı, yüklendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimam

Arapça hmm kökünden gelen ihtimām إهتمام z "önemseme, ilgilenme; ilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "önemsedi, ilgilendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtira

Arapça χrˁ kökünden gelen iχtirāˁ إختراع z "bulma, yaratma, kurma, icat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaraˁa "buldu, yarattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.