ihtişam

ihtiram

Ar iḥtirām إحترام z [#ḥrm iftiˁāl VIII msd.] hürmet etme, saygı gösterme Ar ḥarama حَرَمَ zyasakladı

ihtiras

Ar iḥtirāṣ إحتراص z [#ḥrṣ iftiˁāl VIII msd.] şiddetle isteme, arzulama Ar ḥaraṣa حرص zşiddetle istedi, arzuladı

ihtiraz

Ar iḥtirāz إحتراز zkaçınma, kendini koruma Ar ḥaraza حَرَزَ zsakladı, korudu

ihtisap

Ar iḥtisāb إحتساب z [#ḥsb iftiˁāl VIII msd.] sayma, hesap etme, hesaba katma Ar ḥasaba hesap etti

ihtisas

Ar iχtiṣāṣ إختصاص z [#χṣṣ iftiˁāl VIII msd.] seçkinleşme, seçilmişlik Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

ihtişam

"maiyet ve hizmetçi sahibi olma, debdebe, şaşaa" [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
Taḳrīr edenlere sebeb-i ˁızzü iḥtişām / taḥrīr edenlere şeref-i rūzigārdur

Ar *iḥtişām إحتشام z [#ḥşm iftiˁāl VIII msd.] Ar ḥaşam حشم zmaiyet, hizmetçiler

 haşmet

Not: Arapçada bu anlamda kullanılmadığı halde, Osmanlı ıstılahında erken tarihten itibaren günümüzdeki anlamıyla yaygın kullanımdadır. Karş. Ar iḥtişām "utangaç olma, hicap duyma".

Benzer sözcükler: ihtişamlı

Bu maddeye gönderenler: muhteşem


26.08.2014
ihtiva

Ar iḥtiwāˀ إحتواء z [#ḥwy iftiˁāl VIII msd.] toplama, kapsama, içerme Ar ḥawā حوا ztopladı

ihtiyaç

Ar iḥtiyāc إحتياج z [#ḥwc iftiˁāl VIII msd.] gereksinme Ar ḥāca حاج zgerekti

ihtiyar

Ar iχtiyār إختيار z [#χyr iftiˁāl VIII msd.] 1. (masdar) seçme, seçim, seçme yeteneği, özgür irade, 2. (sıfat) seçkin, hayırlı Ar χāra خَارَ zseçti, tercih etti

ihtiyat

Ar iḥtiyāṭ إحتياط z [#ḥwṭ iftiˁāl VIII msd.] kuşanma, tedbirli olma Ar ḥāṭa حَاطَ zkuşattı

ihtiyoloji

İng ichthyology Fr ichtyologie balık bilimi EYun iχthýs ἰχθύς zbalık