ihlas

ihata

Arapça ḥwṭ kökünden gelen iḥāṭa(t) إحاطة z "etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "çevirdi, çit çekti" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ihbar

Arapça χbr kökünden gelen iχbār إخبار z "haber verme, bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihdas

Arapça ḥds̠ kökünden gelen iḥdāṯ إحداث z "meydana getirme, oluşturma, olay nakletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadaṯa حدث z "oldu, vuku buldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihkak

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen iḥḳāḳ إحقاق z "doğrusunu bulma, doğruyu yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlal

Arapça χll kökünden gelen iχlāl إخلال z "karıştırma, bulandırma, halel getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlas
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
pes gerek χayrāt-ıla iχlāṣ ola / ol iş issi ḥaḳ katında χāṣ ola

Köken

Arapça χlṣ kökünden gelen iχlāṣ إخلاص z "1. kurtarma, kurtuluş, 2. samimiyet, doğruluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

muhlis


24.04.2015
ihmal

Arapça hml kökünden gelen ihmāl إهمال z "kendi haline bırakma, boş verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamal هَمَل z "kendi başına bırakılmış (deve veya davar)" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihraç

Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج z "çıkarma, harice atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥrām إحرام z "1. yasaklama, 2. yasak yere veya hareme girme, özellikle hac esnasında harem-i şerife girme, 3. hac giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihsan

Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان z "güzellik yapma, karşılıksız verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna حَسُنَ z "güzel idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihsas

Arapça ḥss kökünden gelen iḥsās إحساس z "hissetme, algılama, sezme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu, kokladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.