ifade

idol

Fr idole put, tapınılan şey Lat idolum a.a. EYun eídolon είδολον z [küç.] şekilcik EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü

idrak

Ar idrāk إدراك z [#drk ifˁāl IV msd.] ulaşma, varma, anlama Ar dark/darak درك zulaşım, varma, bir şeyin dip noktası (≈ İbr/Aram derek yol )

idrar

Ar idrār إدرار z [#drr ifˁāl IV msd.] 1. akıtma, süt verme, ihsan etme, 2. (mec.) işeme Ar darra دَرَّ z(şarıldayarak) aktı

idüğü

<< ETü erdügi idiği, olduğu ETü er- olmak

ifa

Ar īfāˀ افاء z [#wfy ifˁāl IV msd.] (gereğini) yerine getirme, (görevini) yapma, (borcunu) ödeme Ar wafā وفا zsözüne sadık oldu

ifade

"yararlandırma" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
"... anlatma" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ifāde-i kelām (...) ifāde-i merām (...) bu maˁnāyi ifāde büyürdiler "... ders verme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ifāde: anlatmak. ifāde vermek: ders takrir etmek. (...) ifāde-i cebriye: ilm-i cebirde bir mikdarın gösterişi. YO: "... zabıtada olay anlatımı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ifāde almak: davaya taliki olan bir madde hakkında birini söyletip söylediğini yazmak.

Ar ifāda(t) إفادة z [#fyd ifˁāla(t) IV msd.] faydalandırma, birine bir şeyi kullanması için verme, faydalı bir söz söyleme Ar fāda فَادَ zfaydalandı

 fayda

Not: "Söz söyleme" anlamında kullanımı nezaket gereğidir.

Benzer sözcükler: ifade almak, ifade tutanağı, ifadesiz

Bu maddeye gönderenler: müfit


25.06.2015
iffet

Ar ˁiffa(t) عفّة z [#ˁff fiˁla(t) msd.] utanma, edep, ar Ar ˁaffa عفّ zkaçındı, utandı

iflah

Ar iflāḥ إفلاح z [#flḥ ifˁāl IV msd.] iyi duruma gelme, rahata erme, düzelme, kurtulma Ar falaḥa فَلَحَ zkurtuldu, rahata erdi

iflas

Ar iflās إفلاس z [#fls ifˁāl IV msd.] sermayeyi tüketme Ar fuls فلس zen küçük bakır para birimi, pul, metelik Lat follis 1. torba, kese, 2. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi, pul HAvr *bʰelǵʰ- şişmek

ifna

Ar ifnāˀ إفناء z [#fny ifˁāl IV msd.] yok etme Ar fanā فَنِىَ zyok oldu, söndü

ifrağ

Ar ifrāġ إفراغ z [#frġ ifˁāl IV msd.] boşaltma, dökme Ar faraġa فرغ zboşalttı