ice tea

icap

Ar īcāb ايجاب z [#wcb ifˁāl IV msd.] borç sayma, ödev kılma, gerektirme Ar wacaba وجب zborç idi, ödev idi

icar

Ar īcār ايجار z [#Acr ifˁāl IV msd.] kiralama, ücret karşılığında tutma Ar acr ecir, bir iş veya hizmet karşılığında ödenen para

icat

Ar īcād ايجاد z [#wcd ifˁāl IV msd.] yaratma, var etme, peyda etme, ihdas etme Ar wacada وَجَدَ zbulundu, var idi

icazet

Ar icāza(t) إجازة z [#cwz ifˁāla(t) IV msd.] geçit verme, yol verme, izin Ar cāza جَازَ zgeçti

icbar

Ar icbār إجبار z [#cbr ifˁāl IV msd.] zorlama Ar cabara جبر zzorladı

ice tea

[ Milliyet - gazete, 1999]
Yangınını söndür! Sıcak yaz günlerinin en ferahlatıcı içeceği Lipton Ice Tea yeniden teneke kutularda.

İng iced tea buzlu çay § İng ice buz (<< Ger *īso- a.a. ) İng tea çay (Hol tee a.a. Çin (Xiamen) za.a. )

 çay1

Not: Karş. Alm Tee, Fr thé, İsp té, Fin tee, Mac tea "çay" vb.. 17. yy'da Hollandalı tacirlerin Güney Çin'in Xiamen (Amoy) limanından getirdiği çayla tanışan ülkelerde tê, Portekizlilerin Gwangdong yöresinden getirdiği çayla tanışan ülkelerde ça/çay biçimi yerleşmiştir. Her iki biçim değişik lehçelerde aynı Çince sözcükten kaynaklanır.

Bu maddeye gönderenler: aysberg, bankiz


14.11.2019
iclal

Ar iclāl إجلال z [#cll ifˁāl IV msd.] yüceltme, yücelik Ar calla جَلّ zulu idi

icma

Ar icmāˁ إجماع z [#cmˁ ifˁāl IV msd.] bir araya getirme, anlaşma Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı, bir araya geldi

icmal

Ar icmāl إجمال z [#cml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

<< ETü dış zıddı, dahil