ibra

ibiş

öz İbrahim

ibka

Ar ibḳāˀ إبقاء z [#bḳy ifˁāl IV msd.] yerinde bırakma Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki oldu

iblağ

Ar iblāġ إبلاغ z [#blġ ifˁāl IV msd.] ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

ibne

Ar *ibna(t) إبنة z [#bn] oğlanlık Ar ibn إبن zoğul, evlat

ibra

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ibrā: Liberare, absolutum dimittere [kurtarma, aklama], remittere debitum aut absolvere eo [borcunu silme veya ödenmiş kabul etme].

Ar ibrāˀ إبراء z [#brA ifˁāl IV msd.] kurtarma, aklama Ar baraˀa برأ zkurtuldu, aklandı

 beraat

Benzer sözcükler: ibraname


02.09.2015
ibraz

Ar ibrāz إبراز z [#brz ifˁāl IV msd.] ortaya çıkarma Ar baraza برز zortaya çıktı

ibre

Ar ibra(t) إبرة z [#Abr fiˁla(t) mr.] iğne, akrep veya arının iğnesi

ibret

Ar ˁibra(t) عِبْرة z [#ˁbr fiˁla(t) mr.] öğüt Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti, yol aştı, düşündü, inceledi

ibrik

Ar ibrīḳ إبريق z [#brḳ] uzun boyunlu sürahi OFa *ābrīk «su döken» § OFa āb su OFa rēχtan akıtmak, dökmek

ibrişim

Fa abrīşum أبريشم zipek << OFa abrēşōm a.a. Ave *upa-rēşma a.a. Ave *rēş- bükmek, eğirmek