ibik

ibadullah

Arapça ˁibādu-llāh عبادالله z "Allah'ın kulları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁbd kökünden gelen ˁibād عباد z "kullar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁabd عبد z "kul, köle" sözcüğünün fiˁāl vezninde çoğuludur.

ibare

Arapça ˁbr kökünden gelen ˁibāra(t) عِبارة z "söz, ifade,cümle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ibaret

Arapça ˁibāra(t) ˁan عبارة عن z "«anlamı şudur» anlamında deyim" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁibāra(t) عبارة z "söz, ifade" sözcüğünden türetilmiştir.

ibate

Arapça byt kökünden gelen ibāte(t) إباتة z "konaklatma, barındırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça beyt "ev" sözcüğünün ifˁāle(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ibibik

Eski Türkçe üpgük "hüthüt kuşu, ibibik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

ibik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "hüthüt kuşu" [ Hayâtu'l-Hayvân terc., 1427]
al-hudhud: Alaca ibük dedükleri kuş. horoz ibiği "bir çiçek" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Türkīde bu çiçeğe mīr-i āşıkan ve bostan güzeli ve beğ börkü ve kadīfe ve horoz ibiği ve mahmūr çiçeği dahı derler. Türkiye Türkçesi: "horoz tacı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ibik: Aslı ibük. Tac-ı horoz, şāne-i hüdhüd, tarak, tepelik.

Köken

Türkiye Türkçesi ibük "alaca ibikli bir kuş, çavuş kuşu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen üpgük sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ibibik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

horoz ibiği


22.09.2019
ibis

Fransızca ibis "Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ibis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen îbis sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen hby sözcüğünden alıntıdır.

ibiş

İbrahim özel adından türetilmiştir.

ibka

Arapça bḳy kökünden gelen ibḳāˀ إبقاء z "yerinde bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı, baki oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

iblağ

Arapça blġ kökünden gelen iblāġ إبلاغ z "ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, yetişti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

iblis

Arapça bls kökünden gelen iblīs إبليس z "kandırıcı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca diábolos διάβολος z "kandırıcı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabállō διαβάλλω z "yanlışa yöneltmek, kandırmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.