ibiş

ibaret

Ar ˁibāra(t) ˁan عبارة عن z«anlamı şudur» anlamında deyim Ar ˁibāra(t) عبارة zsöz, ifade

ibate

Ar ibāte(t) إباتة z [#byt ifˁāle(t) IV msd.] konaklatma, barındırma Ar beyt ev

ibibik

<< ETü üpgük hüthüt kuşu, ibibik onom

ibik

<< TTü ibük alaca ibikli bir kuş, çavuş kuşu << ETü üpgük a.a. onom

ibis

Fr ibis Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş Lat ibis a.a. EYun îbis a.a. Mıs hby a.a.

ibiş

"orta oyununda bir karakter adı" [ <1930]
[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
ibiş: Orta oyunu ve kukla şahıslarından biri; yüzü ve tavırları gülünç olan şahıslar için söylenir.

öz İbrahim


01.01.2011 den önce
ibka

Ar ibḳāˀ إبقاء z [#bḳy ifˁāl IV msd.] yerinde bırakma Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki oldu

iblağ

Ar iblāġ إبلاغ z [#blġ ifˁāl IV msd.] ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

ibne

Ar *ibna(t) إبنة z [#bn] oğlanlık Ar ibn إبن zoğul, evlat

ibra

Ar ibrāˀ إبراء z [#brA ifˁāl IV msd.] kurtarma, aklama Ar baraˀa برأ zkurtuldu, aklandı