ibare

iade

Ar iˁāda(t) إعادة z [#ˁwd ifˁāla(t) IV msd.] geri getirme, tekrar etme Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi

iane

Ar iˁāna(t) إعانة z [#ˁwn ifˁāla(t) IV msd.] yardım etme, muavenet Ar ˁāna عَانَ zyardım etti

iaşe

Ar iˁāşa(t) إعاشة z [#ˁyş ifˁāla(t) IV msd.] yaşatma, geçindirme, rızkını verme Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

ibadet

Ar ˁibāda(t) عبادة z [#ˁbd fiˁāla(t) msd.] 1. hizmet etme, kulluk, 2. tapma, tapınma Ar ˁabada عَبَدَ zkulluk etti

ibadullah

Ar ˁibādu-llāh عبادالله zAllah'ın kulları Ar ˁibād عباد z [#ˁbd fiˁāl çoğ.] kullar Ar ˁabd عبد z [t.] kul, köle

ibare

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dillere lafẓ u ˁibāret ögredür

Ar ˁibāra(t) عِبارة z [#ˁbr fiˁāla(t) msd.] söz, ifade,cümle Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

 ibret

Not: "Öte tarafa geçmek" kavramıyla "söz" arasındaki anlam ilişkisi için karş. ETü öt- "geçmek, söz söylemek", Ar ḳaṣṣa "ödemek, anlatmak".

Bu maddeye gönderenler: ibaret


27.04.2015
ibaret

Ar ˁibāra(t) ˁan عبارة عن z«anlamı şudur» anlamında deyim Ar ˁibāra(t) عبارة zsöz, ifade

ibate

Ar ibāte(t) إباتة z [#byt ifˁāla(t) IV msd.] konaklatma, barındırma Ar beyt ev

ibibik

<< ETü üpgük hüthüt kuşu, ibibik onom

ibik

<< TTü ibük alaca ibikli bir kuş, çavuş kuşu << ETü üpgük a.a. onom

ibis

Fr ibis Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş Lat ibis a.a. EYun îbis a.a. Mıs hby a.a.