işporta

işle|mek

<< ETü işle- çalışmak ETü +lA-

işlem

TTü işle- +Im

işletme

TTü işlet- +mA

işlev

TTü işle- +Av

işmar

Erm nşmar նշմար zişaret, simge, alamet ~? OFa *nişmār a.a. OFa oşmūrdan, oşmār- saymak, sanmak, anlamak, farketmek

işporta

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
işporta: Kulplu yayvan sepet. Meyve ve hususan üzüm nakline mahsus bir nevi zembil ve sepet.

İt sporta ağaç yongasından örülen kulplu büyük sepet << Lat sporta a.a. EYun spýris, spyrid- σπύρις, σπυριδ- zbüyük sepet, küfe EYun *speirō örmek (Kaynak: Chant sf. 2.1035 ve 1041.)<< HAvr *sper-2 (ip) örmek

Not: Karş. Yeni Yunanca spýrida "küfe". Türkçe sözcük Şemseddin Sami'ye göre Arnavutçadan alınmıştır (KT sf. 116). Ancak Arnavutça biçimin Rumca veya İtalyancadan alıntı olduğu şüphesizdir. • İşportacı “sepetçi, sepetle dolaşan satıcı” anlamındadır.

Benzer sözcükler: işporta malı, işportacı

Bu maddeye gönderenler: spiral


10.12.2015
işret

Ar ˁişra(t) عشرة z [#ˁşr fiˁla(t) msd.] birlikte yiyip içme, ziyafet Ar ˁaşara عشر zbirlik oldu

iştah

Ar iştihāˀ إشتهاء z [#şhw iftiˁāl VIII msd.] arzulama, arzu Ar şahā شَهَا zşiddetle arzuladı

işte

<< OTü uş teg şunun gibi, işaret zarfı OTü uş/üş işaret sıfatı

işteş

TTü +dAş

iştigal

Ar iştiġāl إشتغال z [#şġl iftiˁāl VIII msd.] uğraşma Ar şuġl شغل za.a.