işle|mek

işitsel

Türkiye Türkçesi işit- fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

işkembe

Farsça işkanbe veya şikanbe إشكنبه/شكنبه z "mide, özellikle hayvan midesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikam veya şikanb شكم/شكنب z "karın, mide" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen aşkanb sözcüğünden evrilmiştir.

işkence

Farsça şikanca veya işkance إشكنجه/شكنجه z "1. ezgi, mekanik pres, 2. eziyet, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek" fiilinden türetilmiştir.

işkil

Arapça şkl kökünden gelen işkāl veya aşkāl إشكال/أشكال z "karışık ve muğlak şeyler, müşkilat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakl شكل z "engel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ket vurdu" fiilinden türetilmiştir.

işkolik

Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi alkolik sözcüklerinin bileşiğidir.

işle|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
adruk uzlar kentü kentü uz işin işleyür [diğer sanatkârlar kendi kendine usta işlerini yapıyor]

Köken

Eski Türkçe işle- "çalışmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

işlek, işleme, işlenmek, işlerlik, işletmek, işletim, işletim sistemi, işleyiş

Bu maddeye gönderenler

işlem, işletme, işlev


11.02.2015
işlem

Türkiye Türkçesi işle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

işletme

Türkiye Türkçesi işlet- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

işlev

Türkiye Türkçesi işle- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.

işmar

Ermenice nşmar նշմար z "işaret, simge, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nişmār biçiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça oşmūrdan, oşmār- "saymak, sanmak, anlamak, farketmek" fiilinden türetilmiştir.

işporta

İtalyanca sporta "ağaç yongasından örülen kulplu büyük sepet" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen sporta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca spýris, spyrid- σπύρις, σπυριδ- z "büyük sepet, küfe" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *speirō "örmek" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 2.1035 ve 1041.) Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sper-2 "(ip) örmek" biçiminden evrilmiştir.