işkolik

işit|mek

<< ETü éşit-/éşid- (kulak) duymak

işitsel

TTü işit- +sAl

işkembe

Fa işkanbe/şikanbe إشكنبه/شكنبه zmide, özellikle hayvan midesi Fa şikam/şikanb شكم/شكنب zkarın, mide +a << OFa aşkanb a.a.

işkence

Fa şikanca/işkance إشكنجه/شكنجه z1. ezgi, mekanik pres, 2. eziyet, zahmet Fa şikastan, şikan- شكستن, شكن zkırmak, ezmek

işkil

Ar işkāl/aşkāl إشكال/أشكال z [#şkl afˁāl çoğ.] karışık ve muğlak şeyler, müşkilat Ar şakl شكل zengel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk Ar şakala شكل zket vurdu

işkolik

"çalışma müptelası" [ Milliyet - gazete, 1990]
Ne yazıktır ki işkolikler, bu tepkileri ciddiye almak yerine daha fazla çalışarak sorunu derinleştirmektedirler.

§ TTü TTü alkolik

 , alkol

Not: İng workaholic (work + alcoholic, a.a.) sözcüğünden adapte edilmiştir.


11.08.2017
işle|mek

<< ETü işle- çalışmak ETü +lA-

işlem

TTü işle- +Im

işletme

TTü işlet- +mA

işlev

TTü işle- +Av

işmar

Erm nşmar նշմար zişaret, simge, alamet ~? OFa *nişmār a.a. OFa oşmūrdan, oşmār- saymak, sanmak, anlamak, farketmek