işkil

işgüzar

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden

işit|mek

<< ETü éşit-/éşid- (kulak) duymak

işitsel

TTü işit- +sAl

işkembe

Fa işkanbe/şikanbe إشكنبه/شكنبه zmide, özellikle hayvan midesi Fa şikam/şikanb شكم/شكنب zkarın, mide +a << OFa aşkanb a.a.

işkence

Fa şikanca/işkance إشكنجه/شكنجه z1. ezgi, mekanik pres, 2. eziyet, zahmet Fa şikastan, şikan- شكستن, شكن zkırmak, ezmek

işkil

"kuşku" [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
ˁAmr'uŋ söyledüginden işkil alup, bre şu cellādı komaŋ, yine evvelki cellād katletsüŋ didi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
işkillenmek: Suspicari, dubitare (...) işkil: Suspicio, dubitatio, scrupulus [şüphe, vesvese].

Ar işkāl/aşkāl إشكال/أشكال z [#şkl afˁāl çoğ.] karışık ve muğlak şeyler, müşkilat Ar şakl شكل zengel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk Ar şakala شكل zket vurdu

Not: Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifˁāl masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. • İ. Z. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcasından türetme çabası orijinaldir.

Benzer sözcükler: işkillenmek, işkillendirmek, işkilli

Bu maddeye gönderenler: müşkül (müşkülpesent)


26.05.2015
işkolik

§ TTü TTü alkolik

işle|mek

<< ETü işle- çalışmak ETü +lA-

işlem

TTü işle- +Im

işletme

TTü işlet- +mA

işlev

TTü işle- +Av