işgal

isyan

Arapça ˁṣy kökünden gelen ˁiṣyān عصيان z "baş kaldırma, asilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣā عصا z "isyan etti, baş kaldırdı" fiilinin fiˁlān vezninde masdarıdır.

Eski Türkçe īş "ediş, çalışma" sözcüğünden evrilmiştir.

işaret

Arapça şwr kökünden gelen işāra(t) إشارة z "gösterme, belirti, alamet, nişan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

işbu

Türkiye Türkçesi uşbu veya üşbu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe üş veya "işte (işaret zarfı)" sözcüğünden türetilmiştir.

işe|mek

Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

işgal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"uğraştırma, oyalama" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
işğāl e.: Occupare Yeni Osmanlıca: "... bir ülkeyi askeri denetim altına alma" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Occuper (art mil.): istilā etmek, işğāl etmek.

Köken

Arapça şġl kökünden gelen işġāl إشغال z "uğraştırma, oyalama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaġala شغل z "(bir işle) uğraştı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için meşgale maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Askeri kontrol" anlamı Fransızca occupation sözcüğünün özel kullanımından çeviridir.

Benzer sözcükler

işgalci, işgaliye


03.11.2014
işgüzar

Türkiye Türkçesi ve Farsça guḏār گذار z "yürüten, eda eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

işit|mek

Eski Türkçe éşit- veya éşid- "(kulak) duymak" fiilinden evrilmiştir.

işitsel

Türkiye Türkçesi işit- fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

işkembe

Farsça işkanbe veya şikanbe إشكنبه/شكنبه z "mide, özellikle hayvan midesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikam veya şikanb شكم/شكنب z "karın, mide" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen aşkanb sözcüğünden evrilmiştir.

işkence

Farsça şikanca veya işkance إشكنجه/شكنجه z "1. ezgi, mekanik pres, 2. eziyet, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek" fiilinden türetilmiştir.