işgal

isyan

Ar ˁiṣyān عصيان z [#ˁṣy fiˁlān msd.] baş kaldırma, asilik Ar ˁaṣā عصا zisyan etti, baş kaldırdı

<< ETü īş ediş, çalışma

işaret

Ar işāra(t) إشارة z [#şwr ifˁāla(t) IV msd.] gösterme, belirti, alamet, nişan Ar şāra سَارَ zgösterdi

işbu

<< TTü uşbu/üşbu ETü üş/uş işte (işaret zarfı)

işe|mek

<? TTü a.a. +(g)A-

işgal

"uğraştırma, oyalama" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
işğāl e.: Occupare YO: "... bir ülkeyi askeri denetim altına alma" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Occuper (art mil.): istilā etmek, işğāl etmek.

Ar işġāl إشغال z [#şġl ifˁāl IV msd.] uğraştırma, oyalama Ar şaġala شغل z(bir işle) uğraştı

 meşgale

Not: "Askeri kontrol" anlamı Fr occupation sözcüğünün özel kullanımından çeviridir.

Benzer sözcükler: işgalci, işgaliye


03.11.2014
işgüzar

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden

işit|mek

<< ETü éşit-/éşid- (kulak) duymak

işitsel

TTü işit- +sAl

işkembe

Fa işkanbe/şikanbe إشكنبه/شكنبه zmide, özellikle hayvan midesi Fa şikam/şikanb شكم/شكنب zkarın, mide +a << OFa aşkanb a.a.

işkence

Fa şikanca/işkance إشكنجه/شكنجه z1. ezgi, mekanik pres, 2. eziyet, zahmet Fa şikastan, şikan- شكستن, شكن zkırmak, ezmek