işe|mek

istrongilos

Yun strongílos στρογγύλος z1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa << EYun stroggýlos yuvarlak, top gibi

isyan

Ar ˁiṣyān عصيان z [#ˁṣy fiˁlān msd.] baş kaldırma, asilik Ar ˁaṣā عصا zisyan etti, baş kaldırdı

<< ETü īş ediş, çalışma

işaret

Ar işāra(t) إشارة z [#şwr ifˁāla(t) IV msd.] gösterme, belirti, alamet, nişan Ar şāra سَارَ zgösterdi

işbu

<< TTü uşbu/üşbu ETü üş/uş işte (işaret zarfı)

işe|mek

TTü: "idrar etmek" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
döşege işemek ... zahmet-ile işemek ... kan işeyen kişi

<? TTü a.a. +(g)A-

 çiş

Not: Belki çişe-mek fiili, edep kaygısıyla dönüştürülmüş olabilir.


27.08.2017
işgal

Ar işġāl إشغال z [#şġl ifˁāl IV msd.] uğraştırma, oyalama Ar şaġala شغل z(bir işle) uğraştı

işgüzar

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden

işit|mek

<< ETü éşit-/éşid- (kulak) duymak

işitsel

TTü işit- +sAl

işkembe

Fa işkanbe/şikanbe إشكنبه/شكنبه zmide, özellikle hayvan midesi Fa şikam/şikanb شكم/شكنب zkarın, mide +a << OFa aşkanb a.a.