işaret

istiva

Ar istiwā إستوا z [#swy iftiˁāl VIII msd.] eşitleme, denkleştirme Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

istizah

Ar istīḍāḥ إستيضاح z [#wḍḥ istifˁāl X msd.] izahat isteme, soruşturma Ar waḍaḥa وضح zaydınlandı

istrongilos

Yun strongílos στρογγύλος z1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa << EYun stroggýlos yuvarlak, top gibi

isyan

Ar ˁiṣyān عصيان z [#ˁṣy fiˁlān msd.] baş kaldırma, asilik Ar ˁaṣā عصا zisyan etti, baş kaldırdı

<< ETü īş ediş, çalışma

işaret

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cümle ˁālem bir işāretdür hemān

Ar işāra(t) إشارة z [#şwr ifˁāla(t) IV msd.] gösterme, belirti, alamet, nişan Ar şāra سَارَ zgösterdi

Benzer sözcükler: işaretçi, işaretlemek, işaretleşmek, işaretli


16.04.2015
işbu

<< TTü uşbu/üşbu ETü üş/uş işte (işaret zarfı)

işe|mek

<? TTü a.a. +(g)A-

işgal

Ar işġāl إشغال z [#şġl ifˁāl IV msd.] uğraştırma, oyalama Ar şaġala شغل z(bir işle) uğraştı

işgüzar

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden

işit|mek

<< ETü éşit-/éşid- (kulak) duymak