istitrat

Ar istiṭrād إستطراد z [#ṭrd istifˁāl X msd.] konudan sapma Ar ṭarada uzaklaştırdı

istiva

Ar istiwā إستوا z [#swy iftiˁāl VIII msd.] eşitleme, denkleştirme Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

istizah

Ar istīḍāḥ إستيضاح z [#wḍḥ istifˁāl X msd.] izahat isteme, soruşturma Ar waḍaḥa وضح zaydınlandı

istrongilos

Yun strongílos στρογγύλος z1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa << EYun stroggýlos yuvarlak, top gibi

isyan

Ar ˁiṣyān عصيان z [#ˁṣy fiˁlān msd.] baş kaldırma, asilik Ar ˁaṣā عصا zisyan etti, baş kaldırdı

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
işig küçig birtim ök [işi gücü verdim hep] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
iş buyuran kanı, bunlar işcidür TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
gördüm ki işden geçdi

<< ETü īş ediş, çalışma

Not: ETü ét- "düzenlemek, yarar hale getirmek" ve éd "işlenmiş şey, iyi" ile ortak bir kök varsayılmalıdır. Bkz. et-, iyi.

Benzer sözcükler: iş görmek, iş güç, iş işten geçmek, işçi, işeri, işgücü, işgüder, işlik, işsiz, işsizlik, işveren, işyeri

Bu maddeye gönderenler: işgüzar, işkolik, işle- (işlem, işletme, işlev), işteş


20.07.2015
işaret

Ar işāra(t) إشارة z [#şwr ifˁāla(t) IV msd.] gösterme, belirti, alamet, nişan Ar şāra سَارَ zgösterdi

işbu

<< TTü uşbu/üşbu ETü üş/uş işte (işaret zarfı)

işe|mek

<? TTü a.a. +(g)A-

işgal

Ar işġāl إشغال z [#şġl ifˁāl IV msd.] uğraştırma, oyalama Ar şaġala شغل z(bir işle) uğraştı

işgüzar

§ TTü Fa guḏār گذار zyürüten, eda eden