iğfal

iguana

İspanyolca iguana "Güney Amerika'ya özgü büyük kertenkele" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde aynı anlama gelen iwana sözcüğünden alıntıdır.

Eski Türkçe īg veya yīg veya yīk "iğne, iplik eğirme aygıtı" sözcüğünden evrilmiştir.

iğbirar

Arapça ġbr kökünden gelen iġbirār إغبرار z "toza bulanma, bozulma, gücenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabira غَبِرَ z "tozlandı, gücendi" fiilinin ifˁilāl vezninde (XI) masdarıdır.

iğde

Eski Türkçe yigde "iğde ağacı ve meyvesi, zizyphus" sözcüğünden evrilmiştir.

iğdiş

Eski Türkçe igdiş veya igdiç "hane halkından olup kandaş olmayan kişi, besleme, halayık, köle" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe igid- "beslemek, yetiştirmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

iğfal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ığfāl: gafil e. [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı, 1988]
iğfal: Bir kadını veya genç kızı evlenme vaadiyle aldatma.

Köken

Arapça ġfl kökünden gelen iġfāl إغفال z "gafil kılma, aldatma, kandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için gaflet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

muğfel


03.11.2014
iğne

Eski Türkçe igne veya yigne "küçük iğ, iğne" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe īg veya yīg "iğ, büyük iğne" sözcüğünden türetilmiştir.

iğren|mek

Eski Türkçe yigren- "tiksinmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yigir veya *yigiz biçiminden Eski Türkçe +(g)An- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yig "çiğ (et)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

iğtişaş

Arapça ġşş kökünden gelen iġtişāş إغتشاش z "kandırılma, hileye kanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa غَشَّ z "kandırdı, hile yaptı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iğva

Arapça ġwy kökünden gelen iġwāˀ إغواء z "kandırma, baştan çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayya غيّ z "kandı, baştan çıktı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihale

Arapça ḥwl kökünden gelen iḥāla(t) إحالة z "döndürme, alacaklıyı başkasına yönlendirme, borcu devretme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "bir halden diğerine geçti, değişti, döndü" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.